பெண்களை கவர 10 யோசனைகள்

நகைச்சுவையாய் இருங்கள்

பெண்கள் வேடிக்கையான ஆண்களை விரும்புவார்கள். ஆண்களால் பெண்களை சிரிக்க வைக்க முடியும் என்பதால் ஆண்களை கவர்ச்சியாகக் காண்கிறார்கள். 

புத்திசாலியாக இருங்கள்

பெண்கள் புத்திசாலிகளை விரும்புகிறார்கள். மூளை இருந்தால் மற்ற விஷயங்களிலும் நன்றாக இருப்பார்கள் என்ற நினைப்பு பெண்களிடம் உண்டு. 

ரொமான்டிக்காக இருங்கள்

பெண்கள் மீது நீங்கள் எவ்வளவு அக்கறை காட்டுகிறீர்கள் என்பதைக் காட்ட காதல் ஒரு சிறந்த வழியாகும். 

நம்பிக்கையுடன் இருங்கள்

நம்பிக்கை என்பது உள்ளிருந்து வரும் ஒன்று. உங்களைப் பற்றி உங்களுக்கு உறுதியாகத் தெரியாவிட்டால், வேறு யாராவது உங்களை விரும்புவார்கள் என்று எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும்?

நற்பண்பாய் இருங்கள்

எல்லோரிடமும் அன்பாக இருங்கள். பெண்கள் தங்களிடம் அன்பாக நடந்து கொள்ளும் ஆண்களை விரும்புவார்கள்.

நீங்கள் நீங்களாய்  இருங்கள்

நீங்கள் ஒரு பெண்ணைக் கவர விரும்பினால், நீங்கள் உண்மையில் யார் என்பதை அவளுக்குக் காட்ட வேண்டும். 

TO READ
COMPLETE
INFORMATION

VISIT
MUMBAITAMILMAKKAL.IN