ஆரே காலனி பங்குனி உத்திரம் விழாவில் சுந்தர் சிவலிங்கம்

ஆரே காலனி யூனிட் 13 ல் பங்குனி உத்திரத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு அழைப்பாராக உயர் திரு. சுந்தர் சிவலிங்கம் அவர்கள் கலந்து  கொண்டுள்ளார் மற்றும் அவர் தலமையில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

No comments:

Post a Comment