தமிழ் இளகிய மன்றத்தின் வெள்ளி விழா

தமிழ் இலக்கிய மன்றத்தின் வெள்ளி விழாவில் அண்ணன் அவனி மாடசாமி அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற சிறப்பு பட்டிமன்றத்தில் கலந்துகொண்டார் மலையரசன்,  விஜய் டிவி  புகழ் நாஞ்சில் விஜயன் அவர்களும் கலந்துகொண்டார்


No comments:

Post a Comment