சாவித்திரி ஜோதிராவ் பூலே அவர்களின் 188 வது பிறந்தநாள் விழா இன்று

சாவித்ரிபாய ஜோதிராவ் ஃபூலே (3 ஜனவரி 1831 - 10 மார்ச் 1897) இந்திய சமூக சீர்திருத்தவாதி, கல்விமான் மற்றும் கவிஞர் ஆவார். இந்தியாவின் முதல் பெண் ஆசிரியராக அவர் கருதப்படுகிறார். பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் போது இந்தியாவில் பெண்களின் உரிமைகளை மேம்படுத்துவதில் அவரின் கணவர் ஜோதிராவ் ஃபூலே முக்கிய பங்கைக் கொண்டிருந்தார். [1] புலே மற்றும் அவரது கணவர், புனேயில் உள்ள முதல் பெண்கள் பள்ளியை 1848-ல் பேட் வாடாவில் உள்ள இந்தியர்கள் நடத்திய நாடகத்தை நிறுவினர். சாதி மற்றும் பாலின அடிப்படையில் மக்களிடையே பாகுபாடு மற்றும் நியாயமற்ற முறையை ஒழிப்பதற்காக அவர் பணிபுரிந்தார். மகாராஷ்டிராவில் சமூக சீர்திருத்த இயக்கத்தின் முக்கியமான நபராக அவர் கருதப்படுகிறார்.

இந்தியா தூனை கண்டதில் முதல் பெண் ஆசிரியர் திருமதி சாவித்திரி ஜோதிராவ் பூலே அவர்களின் 188 வது பிறந்தநாள் விழா இன்று....!

No comments:

Post a Comment