கல்வித்துறை அமைச்சருடன் சந்திப்பு

மாண்புமிகு வினோத் தாவுடே மராட்டிய மாநில அமைச்சர் கல்வித்துறை, விளையாட்டுத்துறை, இளைஞர் மேம்பாட்டுத்துறை சிறுபான்மையினர் நலத்துறை மராட்டிய மொழி மற்றும் கலாச்சாரம். திரு.வினாயக் காமத், மும்பை துனை தலைவர், பாரதிய ஜனதா கட்சி மும்பை அவர்களுடன் ராஜா உடையார் மும்பை தலைவர் பாரதிய ஜனதா கட்சி,  தமிழ் பிரிவு, மும்பை.

No comments:

Post a Comment