இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் திரு. ஆல்வின்தாஸ் - விஜய் மக்கள் இயக்கம்

இன்று பிறந்தநாள் காணும்  பாரதிய ஜனதா கட்சி மும்பை செயலாளர் அன்பு அண்ணன் திரு. ஆல்வின்தாஸ் அவர்களுக்கு மும்பை மாவட்ட தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கம் சார்பாக இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்


No comments:

Post a Comment